İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 57  Mayıs 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Aytül PAPİLA

NO Makale Adı
1554403660 ERTÉ VE TASARIMLARININ 20. YÜZYIL KADIN MODASI VE ART DECO AKIMININ ORTAYA ÇIKIŞINA ETKİLERİ

Bazı masallar mitseldir, bazıları toplumu yansıtır, bazıları ise topluma işaret eder. Bu bağlamda
Lewis Carroll’un ‘Harikalar Diyarında Alice’in Maceraları’ (1865) isimli masalsı romanında, döneminin
izlerini taşıyan siyasal göndermeler, kültürel etkileşimler ve varlığı sorgulamaya yönelik
felsefi göndermeler bulunur. Alice figürünün kişisel özelliklerini ortaya çıkaran düşüşler, fiziksel
yoksunluklarını belirginleştiren bilmeceler, aydınlatıcı mantık oyunları, orantısızlık ya da uyumsuzluğa
neden olan ani değişimlere verdiği tepkiler dönemin etik ve estetik değerlerini yansıtır. Tarihi,
politik, ekonomik, değişimler paralelinde gelişen anlayışlar çerçevesinde farklı fantazmalara olanak
veren kapsamı ve yapısıyla Alice Harikalar Diyarında adlı eser, hem toplumda kadına biçilen roller
hakkında hem de görsel sanatlar alanında teknik-teknolojik gelişmeler sonucunda değişen tasarım
kalitesinin bir göstergesi olarak incelenmeye uygundur. Bu makale, Alice’in sürekli değişen koşullar
altında kendini değiştirme gücünün yanı sıra, sosyal yaşamda, hayalden gerçeklik düzlemine neyin
geçtiğini ve değişmeyen gerçekliği yaratıcı bir biçimde ortaya koyan görsel sanat uyarlamalarının
tipik örneklerini incelemeyi amaçlamaktadır. Bunun için G. Deleuze’ün fantaziyi, fantazmagoriye
dönüştüren teorisine dayanılmış, ağırlıklı olarak, Lewis Carroll’un Harikalar Diyarında Alice’in
Maceraları adlı romanı ve Tim Burton’ın “Alice Harikalar Diyarında” filmi karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Fantazm, Fantazmagori, Harikalar Diyarında Alice’in Maceraları, Lewis Carroll,
Tim Burton