İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 54  Şubat 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Musa Eren İŞKODRALI

NO Makale Adı
1546957461 TÜRK VİYOLONSEL TARİHİNİN KAYIP YÜZÜ ŞERİF MUHİDDİN TARGAN

Bu çalışmada; Türk viyolonsel tarihinin önemli sanatçılarından biri olan Şerif Muhiddin Targan’ın, yıkılmış bir devletin küllerinden doğan Türkiye Cumhuriyeti süreci öncesi ve sonrasında aldığı eğitimler, yurt dışı deneyimleri, viyolonsel tekniğinin ud ile özeşleştirilmesi, yapılan konserler, konserlerde ica edilen eserler, camiada yaşanan sorunlar ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tanışması ele alınmış olup genç kuşak viyolonsel öğrencilerine fayda sağlayacak önemli bir kaynak niteliğindedir.
Anahtar Kelimeler: Şerif Muhiddin Targan, Viyolonsel, Ud, Konservatuvar