İdil Sanat ve Dil Dergisi
İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 31  Bahar II 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Esin SARIOĞLU, Dilber YILDIZ

NO Makale Adı
1489399225 KARACAKILAVUZ DOKUMALARININ GÜNÜMÜZ TEKSTİLİNE UYARLANMASI

Dokuma sanatı, Türk sanatları içinde önemli bir yere sahiptir. Dokumacılıkta en eski medeniyet olarak tanıdığımız Mısır, daha sonra Mezopotamya ve Orta Asya ve Balkanlara gelişimini sürdürmüştür. Zengin motif özellikleri, dokuma teknikleri, renk ve kompozisyon özellikleriyle günümüze kadar gelen sanatlarımızdan biri olmuştur. Bu çalışmada, Karacakılavuz Dokumalarının özelliklerini, motif tanıtılması için yapılan geleneksel motiflerle ilgili desen çalışması (koçboynuzu, elibelinde, bereket,köpek ayağı, bukağı motifi, döşeme suyu, yıldız,) Karacakılavuz’da dokunan ürünlerden örneklerle (seccade örnekleri, duvar süsü örnekleri, dekoratif ürünler, salon takımları,fular örnekleri, yelek örnekleri, heybe örnekleri, sofra takımları örneği , Karacakılavuz dokuma ustaları araştırıldı.Tekstil tarihinde önemini koruyan, el dokumacılığı Karacakılavuz yöresinde kadınlar tarafından halkın özellikle de kadınların boş zamanlarını değerlendirmek, hem de aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla yer döşemesi için hasır ,kilim,cacala, namazlık, eşya taşımak amacı ile heybe, çanta dokudukları bilinmektedir.Yörede yapılandokumalar, halkın kültürel yapısının günümüze yansıması olup ,anlatamadığı söyleyemediği duygu ve düşüncelerinin,istek ve beklentilerinin yansımasıdır.Bu çalışmalarla üretimi azalmış, unutulmaya yüz tutmuş yöresel ve geleneksel dokumaları günümüz tekstil ve modasına uyarlayarak ilimizin kültürel ve sanatsal değerlerine sahip çıkılması, geçmiş ile günümüz arasında kültürel köprünün kurulması, geleceğe taşınabilmesi için geleneksel el sanatlarımızın ve bunlarda kullanılan motiflerin kaybolmasının önlemek, tanıtmak için, belgeleme işlemlerinin yapılması, kullanılması, dokumalarımızda uygulanması gerekmektedir. Sanatsal çalışmalarda, günümüz tekstillerinde Karacakılavuz Dokumalarının kullanılması, çalışmalarda açıklanmış sanatsal uygulamalara yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sanat, Dokuma, Kültür, Motif, Tekstil, Moda Tasarımı