İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 20  Kış II 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Çiğdem PALA MULL

NO Makale Adı
1454508997 ELİF ŞAFAK’IN ROMANLARINDA ÖNSEME

Bu çalışmada Batı edebiyatında roman veya öykü çözümlemesi yapılırken sıklıkla kullanılan bir edebî unsur üzerinde durulacaktır. Türkçeye önseme (foreshadowing) olarak geçmiş olan bu unsurun Türk edebiyatı eleştirisinde pek kullanılmadığını, daha çok sinema ve tiyatro bağlamında tartışıldığını görmekteyiz. Önseme, roman veya öykü kurgusunda, daha sonra olacak olayları önceden sezdirmek amacıyla kullanılır ve çağdaş Türk edebiyatının en popüler isimlerinden biri olan Elif Şafak, romanlarında önsemeyi ustalıklı bir şekilde kullanmaktadır. Bu çalışmada Elif Şafak’ın Baba ve Piç ve İskender adlı iki romanında, önseme kullanımı örneklerle tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Önseme, roman, Elif Şafak, Baba ve Piç, İskender.