İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 19  Kış 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Pelin AVŞAR KARABAŞ

NO Makale Adı
1451554981 ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATINDA ŞÜKRİYE DİKMEN’İN YERİ VE ÖNEMİ

Türkiye’de Türk Resim Sanatındaki ilerleme sürecine genel olarak bakıldığında; Cumhuriyet dönemi ile belirginleşen batıdaki resim anlayışının etkileri oldukça açık bir şekilde görülmekle birlikte, bazı sanatçıların tuvallerinde dönemin getirdiği ulusal kavram ve temalara da yer verildiği dikkat çekmektedir. Tarama modelinde gerçekleştirilen bu araştırma, Türk kadın sanatçılardan Şükriye Dikmen’in Çağdaş Türk Resim Sanatı’nın oluşum süreci içerisindeki konumunu belirlemek amacındadır. Şükriye Dikmen’i ve sanat hayatı içerisinde bulunduğu dönemi ele alan bu araştırmada ayrıca; sanatçının etkilenmiş olabileceği düşünülen yerli ve yabancı sanatçıların eserleriyle olan benzerlikler örneklerle yorumlanmış ve dönem içerisinde ortaya çıkan sanatçı topluluklarına yönelik genel bir değerlendirme yapılmıştır. Bu süreçte Şükriye Dikmen’in sanatsal üslubu çeşitli biçimsel ögeler, kullanılan malzemelerdeki farklılıklar ve renk seçimleriyle özgün bir tavra bürünürken; resimlerindeki kadın imgesi de kendine has yorumuyla şekillenmiş çağdaş kadın tiplemelerinden oluşturulmuştur.
Resimlerinin tümünde gözlemlenebilen yalınlık kavramı, Dikmen’in sanatının belirgin özelliklerindendir. Sanatçının kadın figürleri ve çok sayıdaki portrelerinin yanı sıra; Türkiye’den ya da yurt dışından resmettiği manzaralar ve yöresel Türk kültürü motiflerini anımsatan çarpıcı natürmortları da dikkat çekmektedir. Değindiği temalar yönüyle son dönemlerinde soyutlamalara ağırlık veren sanatçının, sade anlatım unsurlarını değişmeksizin sürdürdüğü söylenebilir. Araştırma, ünlü bir Türk kadın ressamın eserleri ve üslubu yönüyle Çağdaş Türk Resim Sanatı tarihine kaynaklık etmekte ve çeşitli yönleriyle Şükriye Dikmen’in sanat anlayışını irdelemektedir.
Anahtar Kelimeler: Şükriye Dikmen, Türk Resmi, Çağdaş Türk Resim Sanatı, Türk Kadın Ressamlar.