İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 19  Kış 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Terlan Mehdiyeva AZİZZADE

NO Makale Adı
1450082683 NEİZVESTY’NİN ESTETİK ÖFKESİ

Ernest Neizvestny; Stalin rejimi sonrası Sovyet gerçekçiliğine muhalif sanatçıların başında gelmekle birlikte ilginç hayat hikâyesi ile de dikkat çeken önemli bir sanatçıdır. Sanatçı; ‘Sanat toplum içindir’ resmî Sovyet ideolojisinin kural ve yasalarına ters tutumuyla, 1960-1970’li yıllarda benzerine rastlanmayan ‘skandal’ nitelikli yaklaşımlarıyla Sovyetler Birliği sanat tarihine silinmez izler bırakmıştır. Neizvestny, ‘liberal eğilimli’ eserleriyle hem akademinin dar düşüncesine hem de devlet politikasına karşı sergilediği tutumuyla döneme damgasını vurmuştur.
Ana konusunu, Kruşçev’in hâkimiyeti yıllarında (1954-1964) yaşanan ve Neizvestny’nin hayatının dönüm noktası olan ünlü Manej sergisinde söylediği “Kendini her an öldürebilecek bir adam var karşınızda” sözünden alan bu çalışmada; sanatçının hayatı, eserleri ve sanat anlayışı, bahsi geçen sözlerinin özünde yatan felsefesi merkeze alınarak yorumlanmaya çalışılacaktır. Çalışmada ayrıca, Prof. Dr. E. Neizvestny’nin vatanından sınır dışı edildikten (1976) sonraki ve 1990 sonrası vatanına geri dönüşü ile Rusya’da yaptığı dışavurumcu ve plastiğiyle dikkat çeken önemli eserlerinden birkaçı üzerinde durulacaktır. “Hüzün Maskesi” ve “Hayat Ağacı” adlı eserlerin kısa analizinde; sanatçının kişisel yaşantısından önemli izler barındırmaları ve SSCB’de yaşanan genel durumu yansıtmaları özellikle vurgulanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ernest Neizvestny, Sovyet Gerçekçiliği, Rusya, Amerika, “Hüzün Maskesi”, “Hayat Ağacı