İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 19  Kış 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Canan DELİDUMAN, Ayşe SEZER

NO Makale Adı
1447230140 RESİM SANATINDA NUH TUFANI

Çağımızdan binlerce yıl gerilerde kalmasına karşın bazı fenomenler güncelliğini korumaktadır. Bu fenomenler, ayrı argüman arayışları ve yorumları sanatsal bir ritüel durumunda yinelenmek ve yorumlanmak gereksinimi duyar.
İnsanoğlunun gereklerine uygun yardımcı alet ve araçların yapılması ya da üretilmesi için gerekli bilginin kısıtlı olduğu dönemlerde, doğanın aman vermezliğine karşın savaş veren insan, eylemlerini ve edinimlerini anlattı, çizdi ya da yazdı. Değinilme gereği duyulan ve gelecek kuşaklara aktarılmak istenen düşünce ve yaşanımlar, sanatsal eylemlere dönüştü. Fenomenler, günümüz insanlarının belleklerinde varoluşlarını sağladı ve sürekliliğini korumasında önemli bir etken oldu. İşte bu fenomenlerden biri olan Nuh Tufanı, yazınsal ve resimsel anlatımlarla Mezopotamya’dan Nil nehrine kadar birçok ülkenin mitolojisinde yer almıştır. Anlatılan hikayeler yaşandığı bölgeye göre küçük farklılıklar göstermiştir.
Nuh Tufanı konusunu ele alan, ayrı kültür ve inançlarla irdelenmiş resimsel betimlemeler bulunmaktadır. Ancak bilinmektedir ki, bir sanat eserinin anlatımının, eser üzerinden kanıtlanarak yapılabilecek çözümlemesi, eseri sanatın boyutları açısından ele almakla olasıdır. Evrensel bir niteliğe sahip olan ve geçmişi günümüze değin getiren Nuh Tufanı konusunu ele alan eserleri böyle bir yaklaşımla irdelemek, konunun biçimsel ve içerik bütünlüğünü yorumlama da güncel estetiksel bir yaklaşım olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Resim Sanatı, Tufan, Sanatın boyutları.