İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 4, Sayı 18  Güz 2015  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Selda KARAŞLAR

NO Makale Adı
1443730424 ALTAY DİLLERİNDE EDİLGENLİK EKİ

Altay dilleriyle ilgili Altayistler günümüze kadar birçok çalışma yapmışlardır. Altayistler Altay dilleri arasındaki akrabalığı araştırmak için fonetik ve morfolojik olarak birçok denklik kurmuşlardır. Yapılan bu çalışmalar sonucu Altay dillerinin akrabalığı konusunda olumlu ve olumsuz görüşler ortaya çıkmıştır. Altay dillerinin morfolojisi üzerine pek çok çalışma bulunmakla birlikte Altay dillerindeki edilgenlik eki üzerine yapılan araştırmalar sınırlı sayıdadır. Edilgenlik eki üzerine başlıca Ramstedt, Poppe, Benzing, Gronbech, Clauson, Talat Tekin, Choi’nin araştırmaları bulunmaktadır.
Bu makalede Altay dillerinde edilgenlik eki üzerine yapılan araştırmalara yer verilmiş ve bu araştırmalardan hareketle edilgenlik ekinin Altay dillerindeki durumu değerlendirilmiştir. Bununla beraber edilgenlik ekinin tarihi ve günümüz Türk dillerindeki gelişimleri örneklerle tanıklanmaya çalışılmıştır. Bu inceleme sonunda edilgenlik ekinin çatı eki olarak çoğunlukla tarihi ve günümüz Türk dillerindeki tanıklandığı görülmüştür. Altay dillerinden Moğolca, Mancu-Tunguzca, Japoncada edilgenlik ekinin farklı eklerle sağlandığı, sadece Korecede ek oluşturucu /-l-/ sesinin edilgenlik anlamı katabileceği değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Altay Dilleri, Tarihi ve Günümüz Türk Dilleri, Edilgenlik Eki, Morfoloji.