İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 4, Sayı 18  Güz 2015  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ali KARATAY

NO Makale Adı
1440175969 MİYAZAKİ SİNEMASI VE AUTEUR KURAMI

Sinema konusunun tartışıldığı ortamlarda fikir, kuram, teknoloji, teknik vb. başlıklarda birçok farklı görüş ortaya atılmıştır. Kendisinden önceki sanatsal eylemlerle ilişiği en açık ve bağları en sıkı olan disiplin, hiç kuşkusuz sinemadır. Bu nedenle sinema sürekli olarak gündemdeki yerini korumuştur.

Süreç içerisinde mevcut sinema anlayışına bir tepki ve alternatif olarak üretilen Auther Kuramı’na bağlı yönetmenler; bürokratik bir kısım zorunlulukları egale ederek kendi dillerini oluşturmuş ve yapımcı sineması mantığını yıkmayı başarmışlardır.

Stüdyo Ghibli’nin hem de Miyazaki’nin dönemin hakim animasyon sektörü ve mantığına karşı kendi öz benliklerini koruyarak kendi seslerinin rengini bulma yolunda attıkları bu adım ve geliştirerek günümüze kadar getirdikleri bu duruş, birbirleriyle benzeşme gösterdiklerinden dolayı eşdeğerdirler.

Filmlerinde kullandığı tüm öge ve unsurları hem çok ince detaylarla bezeyen hem de ayrıntı konusunda aşırı uzmanlaşmış olan Miyazaki Sineması, dönemsel olarak ayrılsa dahi bütünsel olarak okunabilen değere sahiptir. Hem genel tüketici kitlesini hedefleyip hem de imgesel bakış açısından vazgeçmeden böylesine nitelikli yapıtlar üretebilmek kayda değer bir olaydır. Özellikle de çok korkulan bir özellik olan didaktik olma mevzunda çok rahat olan Miyazaki; en çok değer verdiği ve didaktik olmaktan çekinmeden öğütler verdiği gençlere önemli dönemeçler bırakarak filmlerindeki söylevini başka bir boyuta gelecek konusuna taşımıştır.

Anahtar Kelimeler: miyazaki, miyazaki sineması, auteur kuramı, sinema kuramları, sinema tarihi, uzak doğu sineması, eleştiri, manga, anime, stüdyo ghibli