İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 4, Sayı 18  Güz 2015  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Fatma ÖZTÜRK DÖNMEZ

NO Makale Adı
1435668930 TARİHİ KOSTÜMLERİN AVRUPA RESİM SANATI İÇERİSİNDE İNCELENMESİ

Avrupa Resim Sanatı incelendiğinde, yüzyıllar boyunca kostüm tarihine kaynaklık edebilecek arşiv niteliğinde eserlere rastlanmaktadır. Bu eserlerde, sonraki yıllara ışık tutacak insanların yaşamlarına dair enstantaneler gözlemlenirken, aynı zamanda giyim stilleriyle de ilgili olarak pekçok bilgi elde etmekteyiz. Saray çevresi yaşantısı, törenler, halkın günlük yaşamı gibi birçok konuya yer verilen bu resimlerde inceleyeceğimiz detaylar, dönemin mimarisiylede de etkileşim halinde olan kostümlere ait görüntülerdir. XV.yüzyıl Rönesans Döneminin resimleriyle başlayan bu incelemede, dönemin önemli ressamlarının resmettiği ve kostüm kaynaklarında da bu ressamlara yer verildiğini; XVI. yüzyılın sonuna kadar ki kostüm tarihindeki değişimleri gözlemleyeceğiz. Saray çevresi yaşantısıyla birlikte, toplumun üst sınıflarında ortaya çıkan giyinme üsluplarının çalışan kesime yansıması ve zamanla halkın kendini ifade etmesine aracı olduğuna tanık olacağız.
Bu bağlamda yapılan araştırmanın amacı, kostüm tarihi kitaplarında yeterince dikkate alınmayan; tarihi kostümlerin, dönemlerin giyim stilleriyle birlikte incelenmesidir. Bu araştırma makalesi içinde toplanan veriler, başta kostüm tasarım öğrencileri olmak üzere tüm sanat öğrencilerine ve kostüm tarihi araştırmacılarına kaynak oluşturacak şekilde hazırlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tarihi kostüm, Resim sanatı, Rönesans, Giyinme stilleri