İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 4, Sayı 16  Bahar 2015  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Oğuz YURTTADUR

NO Makale Adı
1429882944 TÜRK VE BATI RESMİNDE POSTMODERN ANLAYIŞ SÜRECİNE MODERNİST BİR BAKIŞ

Postmodern, günümüzde küreselleşmenin var olan tüm kaynaklarından beslenerek hızla ilerlerken, temelde sadece karşı durduğu bir zaman dilimiymiş gibi algılanan modernin de unutulmadan sürekli sorgulanmasına kaynaklık etmektedir. Günümüz sanatı, bir yandan üretim biçimi olarak son kırk-elli yıla yayılan ileri düzeyli teknolojik yeniliklerden payını alırken, öte yandan da modernin ortaya koyduğu evren algılamasıyla hesaplaşan bir dizi kırılmayı bünyesinde barındırmaktadır. Bu hesaplaşma, modernin evrensellik, biriciklik, orjinallik ve aidiyet meselelerini sorgularken, yerine merkezin ötelediği mikro söylemleri ve politikaları, türler arasındaki ayrımların duruma uğratıldığı plüralist bir dünya algısını yerleştirmiştir. Postmodern anlayış ile tüm dünyada olduğu gibi Türk Resim Sanatı’nda da çok yönlü malzeme kullanımından, tabu olmuş görüş, değer ve yargılara kadar yeniden sorgulama mümkün olmuştur. Postmodern anlayış Türk Resim Sanatı ve sanatçısı için yeni ve farklı kavramsal/kurumsal yaklaşımlar doğurmuştur. Bu bağlamda fikir üzerinde daha fazla zaman harcamaya başlayan Türk sanatçısı dünya sanatı ile hızla kaynamış ve postmodern sürçte resim, mekân ve malzemenin dışına çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: postmodern resim, modern sanat, Türk resim sanatı.