İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 4, Sayı 16  Bahar 2015  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
H. Nurgül BEGİÇ

NO Makale Adı
1428043695 KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNDE ALTERNATİF BİR ÜRETİM: GELENEKSEL GİYSİLİ KELES YÖRESİ YAPMA BEBEKLERİ

Coğrafi yapısı, tarihi ve kültürel özellikleri yönüyle turistlerin ilgisini çeken Bursa ve çevresi, Türk Kültürünün tanıtılmasında önemli bir yere sahiptir. Keles ilçesi de yaşam biçimi ve evlerinin yanı sıra, kıyafet kültürünü yansıtan bebekler; giyim ve aksesuarları bakımından farklı özelliklere sahiptir. Turizmin gelişmesi ile günümüzde yörede elde yapılan bebekler bir taraftan yöre kadınlarının iş alanı, diğer taraftan da geleneksel kıyafetlerin turizm yoluyla tanıtılmasında araç olmaktadır. Bu bağlamda, geleneksel Keles bebeğinin Türk kültürünün zenginliğini yansıtması ve kültürel mirasımızın önemli bir parçası olması nedeniyle yapımının sürdürülerek korunmasının gerekliliği nedeniyle incelemeye değerdir. Bu çalışmada, yöre kadınlarının ev geçimlerine destek olmak amacıyla üretimlerini yaptıkları geleneksel giysili Keles bebeğinin kadın girişimciliğine katkıları ve kültür turizmi alanında bilinirliğinin arttırılmasındaki önemi vurgulanacaktır.
Anahtar kelimeler: Bursa, Keles, kültür, geleneksel, yapma bebek