İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 4, Sayı 15  Kış 2015  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Meliha YILMAZ

NO Makale Adı
1427982598 SANATÇI VE SANAT EĞİTİMCİSİ OLARAK LEOPOLD LEVY VE TÜRK RESİM SANATINA ETKİSİ

Akademi reformu kapsamında ülkemize davet edilen sanatçılardan biri olan Fransız ressam Leopold Levy, 1937 yılında üstlenmiş olduğu Resim Bölümü şefliği görevini 1949 yılına kadar sürdürmüştür. Ulusal yayınlarda eserlerinin görsellerine neredeyse rastlayamadığımız, Türkiye’deki sanat ve sanat eğitimi sürecinin bir döneminde önemli bir yer tutmuş olan Leopold Levy’nin 1920 ile 1966 yılları arasında yapmış olduğu kırk (40) adet eserini, Ünal-Ceyda Göğüş koleksiyonu TÜYAP Artist 2014 24.Uluslararası Sanat Fuarı’nda izleyiciyle buluşturmuştur. Araştırmada, söz konusu sergide yer alan eserleri hakkında genel bir analiz yapılmaya çalışılmış olan Levy, Atatürk’ün emriyle açılan Türkiye’nin ilk Resim-Heykel Müzesinin düzenlenmesinde bizzat çalışmış ve Batı Sanatının Bonnard, Derain, Marquet, Segonzea, Braque, Picasso, Matisse ve Dufy gibi ünlü isimlerine ait eserlerin müzeye kazandırılmasını sağlamıştır. Akademi’de gravür atölyesini kurmuş, kütüphanenin zenginleştirilmesine, çeşitli gazete ve dergilerdeki yazıları, konferansları ve açtığı kişisel sergilerle Türkiye’de sanat ortamının gelişimine ve bugün Türk Resim Sanatında önemli yeri olan sanatçıların Akademi kadrolarına kazandırılmasına katkı sağlamıştır. Bireyselliğe önem veren eğitim anlayışıyla, öğrencilerine sürekli olarak “kişilik” düşüncesini aşılamaya çalışan, Batılı üslupları tamamen reddetmeden Anadolu ile bağlantısı olan bir sanat anlayışının filizlenip yerleşmesine destek olan Levy, Çağdaş Türk Resim Sanatında önemli yer tutan bir sanatçı kuşağının (Yeniler) yetişmesinde de büyük paya sahiptir. Türkiye’den ayrıldıktan sonra da Paris’te bir Türk dostu olarak yaşamaya devam eden Levy, ömrünün sonuna kadar Paris’e yolu düşen Türk sanatçılarıyla iletişimini koparmadan onlara destek olmaya devam etmiştir.
Anahtar Kelimeler: Leopold Levy, Yabancı Hocalar, Akademi Reformu, Türk Resim Sanatı