İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 4, Sayı 17  Yaz 2015  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Sibel PAŞAOĞLU

NO Makale Adı
1427187950 ÇEVİRİDE DİLSEL-KÜLTÜREL YAKLAŞIMIN ÖNEMİ ÜZERİNE: (TÜRKÇE, BULGARCA VE BULGARİSTAN TÜRKÇESİ AĞZINDAN ÇEVİRİ ÖRNEKLERİ)

Dil, başlıca iletişim aracı olmasının yanı sıra ezgisel doku (müzik) ile beraber kültürün en önemli bileşenlerinden biridir. Kültürel sistem içerisinde oynadığı rol herkesçe bilinmekle birlikte, “dil-geleneksel kültür” ilişkisi ve bu bağlamda “toplumsal gelişme-durağanlaşma-gerileme” gibi sosyo-kültürel süreçler üzerindeki etkisi bir süredir bilim çevrelerince dikkatle incelenmektedir. Bu çalışmada, Türkçe’den Bulgarca’ya ve Bulgaristan Türkçesi Ağzından Türkçe’ye çeviri esnasında yazı, mani ve türkü metinlerinde görülen bazı dilsel-kültürel hatalar örnekler üzerinden değerlendirilmek istenmiştir. Çeviri metinlerinde dilin kültürel anlamda taşıdığı önem vurgulanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Çeviri, Dil, Kültür, Bulgarca, Türkçe