İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 4, Sayı 17  Yaz 2015  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
İbrahim Gökhan CEYLAN, Hatice BAHATTİN CEYLAN

NO Makale Adı
1425374291 AFİŞ TASARIMINDA POPÜLER KÜLTÜRÜN YANSIMALARI

Afiş, bir mesajı iletmek, bir ürünü veya bir kültürü tanıtmak amacıyla hazırlanan gün içerisinde hemen hemen her yerde karşımıza çıkabilecek bir grafik ürünüdür. Grafik ürünü olarak afiş, birçok sanat akımı içerisinde kendine yer bulmuş, tasarım ve sanatsal yönden aynı derece kaygı taşınması gerekmektedir. Bir tanıtım veya bir ürün reklamının en büyük hedefi doğru zamanda doğru şekilde hedef kitleye ulaşmaktır. Afiş, ilk doğuşundan itibaren kendini kabul ettirerek özel bir uzmanlık gerektiren bir alan haline gelmiştir. Afiş tasarımı bir ürünün ve ya bir fikrin tanıtımını yaparak hedef kitlesini bu ürün ve ya fikre yönlendirerek üzerinde gerekli etkiyi sağlamayı amaçlamaktadır. Tabi ki hedef kitleleri afiş tasarımı ile harekete geçirirken hedef kitle üzerinde etkisi olan popüler kültür figürlerinden faydalanmak hem akılda kalıcılığı hem de tesiri artırdığı gözlemlenmektedir. Popüler kültür kitle kültürüdür. Yoğun kitleleri etkileyen bazı kişiler, ürünler vs. kullanılarak hedef kitleyi daha hızlı hareket geçirmek hedeflenmektedir. Aslında popüler kültür üretkenliği ve yaratıcılığı sınırlandıran, toplumdaki büyük kitlelerin birbirlerine benzemesine sebep olan ve hızla değişen devamlılığı olmayan unsurların bütünüdür. Yani bir başka değişle tüketim kültürüdür diyebiliriz. Tüketimi teşvik eden bir yapısı vardır. Afiş tasarımlarında popüler kültürden etkilenerek sık sık bu unsurlarla desteklenen tasarımların gerçekleştiğini gözlemlemekteyiz. Bu sayede tüketicilerin etkilendikleri popüler kültür unsurlarını kullanarak o mesaja veya ürüne yönlendirilmektedirler.
Anahtar Kelimeler: Afiş, grafik tasarım, popüler kültür, reklam, tanıtım