İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 4, Sayı 16  Bahar 2015  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
İbrahim ÇOBAN

NO Makale Adı
1424939972 TÜRK İKONOGRAFİSİNDE KARTAL MOTİFİ VE ÇAĞDAŞ TÜRK RESMİNE YANSIMALARI

Anadolu’da ve dünyanın diğer bölgelerinde kurulmuş birçok medeniyetin dini ve sosyal yaşantısı içinde kartalın kültürel bir değer, bir sembol (rumuz, timsal, simge) olarak önemli bir yere sahip olduğu düşünülmektedir. Hâkimiyeti, gücü, otoriteyi, iyiliği, özgürlüğü, yiğitliği, koruyucu ruhu, asaleti, güneşi, talih ve bilginliği temsil eden bu sembol aynı zamanda gelecekten haber veren kuş olarak da kabul edilmiştir. Asırlar boyunca kültürlerin içinde varlığını sürdüren kartal imgesi, zaman içinde stilize edilerek görselliğe dönüştürülmüş, kullanıldıkları alanlarda simgeleştirilen bu öğe, tek ya da çift başlı kartal olarak işlemelerde kullanılmıştır. Türk kültüründeki güçlü varlığını Türk resim sanatı içinde sürdürebilme açısından nasıl ele alındığı araştırılmıştır. Geleneği ve zengin birikimiyle 1923’ten günümüze geçen süreç de kendine özgü plastik diliyle ele alınıp yorumlanışı incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çağdaş Türk Resmi, sembolizm, kartal imgesi, Şamanizm