İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 4, Sayı 16  Bahar 2015  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Seyhan UÇAR

NO Makale Adı
1423682917 RUS TİYATROSUNUN HALK KÜLTÜRÜNDEKİ KAYNAKLARI

Günümüz değerlerinin temeli niteliğindeki halk kültürü, sanatsal ifade biçimlerini etkileyerek toplumlara özgü bir yaratma süreci sağlamıştır. Diğer yandan hem görsel hem de yazınsal bir tür olan tiyatro sanatı, olayları çok yönlü anlama ve onlara aktarma yolları sunarak kendi başına kültürel bir sistem haline gelmiştir. Bu bağlamda, tiyatro sanatının özgün bir şekle bürünmesinde ve çağdaş düzeyde farklı uyarlamalarla devinim kazanmasında halk kültürünün güdüleyici bir etkiye sahip olduğu söylenebilir.
Rusya’da halk kültürü açısından ilkel tiyatral izlere, daha çok ilk resmi tiyatronun kuruluşuna kadar geçen süreçte rastlanmaktadır. Bu süreçte özellikle kültürel bütünün bir parçası haline gelen bayramlar, oyunlar, soytarılar ve kukla tiyatroları, tiyatro sanatına önemli katkıda bulunmuşlar ve tiyatroyu profesyonel aşamaya taşımışlardır.
Rus tiyatrosunun temelini oluşturan gelişmeleri ele alacağımız bu çalışmada; törenler, halk oyunları, düğünler, bayramlar, Pagan ayinleri ve Rusya’yı ziyaret eden gezginler tarafından tutulan notlar üzerinden yapılan incelemelerle Rus halk kültürüne ait unsurların tiyatral önemi üzerinde duracağız.

Anahtar Kelimeler: Tiyatro, gelenek, skomorohi (soytarı), tören, düğün, bayram, kukla tiyatrosu.