İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 4, Sayı 16  Bahar 2015  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Nurdan KAVAKLI

NO Makale Adı
1422523864 YENİDEN DOĞUŞ: TÜRKİYE’DE LAZCANIN UYANIŞI

ÖZET
Türkiye’de ağırlıklı olmak üzere, Karadeniz’in güneydoğu kıyılarında konuşulan Lazca’nın (Güney Kafkas dili) nesli tükenme ile karşı karşıyadır. Resmi bir değergesi bulunmayan Lazca, Türkiye’deki etnik azınlık dillerinden biri olarak görülmektedir. Türkiye’de yaşayan tüm Lazlar, ülkenin resmi dili olan Türkçe ve çoğunlukla aile-içi iletişimde kullandıkları Lazca bile birlikte çift dilli konumdadır. Bu makale ile Lazca, dünyadaki dil aşınma tehditine cevaben Türk tarihinin tozlu sayfalarından çıkarılmıştır. Beraberinde, dil ölüm süreci toplumdilbilimsel bir olgu olarak dil-içi ve dil-dışı etkenler dikkate alınarak incelenmiştir. Lazcayı canlandırma hareketleri de irdelenmiştir. Modern Türkiye tarihine göz atmak, bu canlandırma hareket ve/veya politikalarının, Lazcanın şu anki durumu için adeta bir yeniden doğuş olup olmayacağını açıklığa kavuşturacaktır.

Anahtar Sözcükler: Lazca, nesli tükenmekte olan diller, etnik azınlık dilleri, dil canlandırma, Türkiye.