İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 4, Sayı 15  Kış 2015  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Nedret YAŞAR

NO Makale Adı
1422131033 XVII. YÜZYIL HOLLANDA RESİM SANATINDA İLK TEKNİK UYGULAMALARI VE OPTIK ETKİLERİ

Resim sanatı tarihi boyunca uygulanan farklı tekniklerin gelişim sürecinde XVII. yüzyıl Hollanda resim sanatının önemli bir yer vardır. Çalışmamızda XVII. yüzyıl Hollanda resim sanatında uygulanan “imprimatura”, ilk resimleme (underpainting) ve renk katmanları Rembrandt Van Rijn (1606-1669), Nicolaes Maes (1634-1693), Matthias Stomer (1600-1652), Frans Hals (1581/85-1666) ve Jan Van Goyen (1591/6-1656) gibi dönemin önde gelen sanatçılarının yapıtları üzerinden adım adım izlenerek resmin görünümüne sağladıkları optik renk etkisi ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Hollanda resim sanatı, teknik uygulama, imprimatura, ilk resimleme katmanı