İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 4, Sayı 15  Kış 2015  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Sibel ADAR

NO Makale Adı
1421449045 ZİHİN ENGELLİ 14 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERİN ÇİZGİ KONUSUNDAKİ RESİM ÇİZME BECERİLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI

ÖZET
Bu çalışmada ortaokul 8. sınıfta öğrenim gören 14 yaş grubu öğrenciler ile Özel Eğitim Uygulama Merkezi (Okulu) Kademe-II 14 yaş grubu öğrencilerin, çizgi çalışmaları içerisinde ‘Serbest Çizgi Çalışmaları’ ve ''Şablon-Cetvel İle Çizgi Çalışmaları'na yönelik resim çizme becerileri bazı değişkenler açısından karşılaştırılmıştır. Araştırma kapsamında Konya ili Meram ilçesinde bulunan Şeker Ortaokulu'na devam eden Özel Eğitim Uygulama Merkezi (Okulu) Kademe-II 14 yaş grubu orta düzeyde zihin engelli yedi öğrenci ile, Meram Fevzi Çakmak Ortaokulu 8. sınıf (14 yaş grubu) yedi öğrenci olmak üzere toplam 14 öğrenci ile çalışmalar yürütülmüştür. Doğrudan öğretim yöntemi kullanılarak 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı ikinci dönem sürecinde toplam 4 ders saati (160') olarak araştırmacının kendi gözetiminde yapılan çalışmalar ile araştırmacılar tarafından hazırlanan hem öğretimsel açıdan hem de tasarım ilkeleri göz önüne alınarak geliştirilmiş performans değerlendirme formları ile değerlendirilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden Döküman Analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada 'Çizgi' başlığı altında 'Serbest Çizgi Çalışmaları' ve 'Şablon-Cetvel ile Çizgi Çalışmaları' olmak üzere iki farklı konuda ince-orta-kalın uçlu renkli keçeli kalemlerle ve kurşun kalemlerle farklı çalışmalar yaptırılmıştır. Performans değerlendirme formları öğretim programı dahilinde ve her çalışma için ayrı hazırlanmış ve öğrenciden beklenen öğretim amaçları ile araştırma kapsamında değerlendirilecek olan tasarım ilkelerinden oluşmaktadır. Değerlendirmeler ''Evet-Hayır'' kutucukları içerisine 'X' işareti konulması ve bunların yorumlanması şeklinde değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Zihin engelli öğrenciler, çizgi çalışmaları, özel eğitim, performans değerlendirme, tasarım becerileri, orta düzey çocukların resimleri