İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 4, Sayı 16  Bahar 2015  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Zühal ARDA

NO Makale Adı
1420742661 AŞK ESTETİĞİ VE RESİM

İnsanın insana duyduğu sevgi, tutku demek olan aşk; insanoğlunun yeryüzünde yaşadığı ilk zamanlardan bu yana her zaman yaşamı anlamlı kılan duygular arasında en ön sırada yerini almıştır. Tarih boyunca birçok sanatçı, bilim adamı, düşünür eserlerinde aşk konusunu işlemişlerdir. Kendilerine özgü anlatım diliyle şiir, müzik, tiyatro, dans, resim, heykel gibi sanat alanlarında aşk konusunda ölümsüz eserler verilmiştir. Ortaçağdaki tinsel yolculuk, modern zamanlara gelindiğinde daha çarpıcı ve dramatik eğilimler, beşeri aşktan ilahi aşk kavramına kadar değişik boyutlar kazanmıştır. Bu değişimleri resimler üzerinden görerek anlamak-anlamlandırmak belki de aşk kavramının değişen değerlerine de ışık tutmak olacaktır. Bunu yaparken hem Doğu’dan, hem Batı’dan örneklere yer vererek bir karşılaştırma yapmak yıllar içinde değişen, farklılaşan aşk kavramının resim sanatına nasıl yansıdığının bir göstermesi bakımından anlamlı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Aşk, sevgi, resim sanatı