İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 4, Sayı 16  Bahar 2015  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Sibel ALMELEK İŞMAN

NO Makale Adı
1415782033 19. YÜZYIL AVRUPA SANATININ DANS EDEN HEYKELLERİ

Dans, asırlardır, insan yaşamının vazgeçilmez bir öğesi olmuştur. Ressam ve heykeltıraşların, dans adımlarının dinamik doğasını gerek tuvalde, gerek taşta, aynı coşkuyla yarattıkları izlenmektdir. Yunan ve Roma mitolojilerinde danslarıyla dikkat çeken Kharitler, Nymphalar, Bakhanteler ve Satirler, sanatçılara esin kaynağı olmuşlardır. Sanatçıların yaşadıkları dönemin önemli dans ustalarını da eserlerine yansıttıkları görülmektedir.
Bu çalışmada, Yeni Klasikçilik ve Romantizm gibi uzun soluklu, Gerçekçilik ve İzlenimcilik gibi kısa süreli ancak etkili akımları, kendi içinde yaşatması nedeniyle, Avrupa sanatında ilginç bir zaman dilimi olan 19. yüzyıldaki dans eden heykeller incelenmiştir. 19. yüzyıldan önceki ve sonraki dönemlerde, dansı canlandıran heykel örneklerinden de söz edilmiştir. Resim ve heykel sanatlarının dans konusuna yaklaşırken izledikleri yolun benzerlik ve farklılıkları kısaca değerlendirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Avrupa sanatı, 19. yüzyıl, heykel, dans.