İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 4, Sayı 15  Kış 2015  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Sühan İRDEN

NO Makale Adı
1414265872 PENCGÂH MAKAMI

Türk müzik tarihinde Pencgâh makamı Pencgâh-ı asl (Asıl Pencgâh) ve Pencgâh-ı zâid (Artık Pencgâh) isimleriyle iki şekilde yer almıştır. Bugün Türk müziğinde Pencgâh makamının algılanamayan makamlarımızdan biri olduğu düşünülmektedir. Yapılan bu çalışma, Pencgâh-ı asl ve Pencgâh-ı zâid makamlarının gelecek kuşağa en doğru şekline göre aktarılıp algılanmasına kaynak olacak niteliktedir.
Anahtar Kelimeler: Mevlevî Âyîn-î Şerîfî, Makam, Form, Pencgâh, Pencgâh-ı asl, Pencgâh-ı zâid, Itrî, Kantemiroğlu, Hüseyin Sadettin Arel