İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 4, Sayı 15  Kış 2015  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
H. Hasan OKAY, H. Serdar ÇAKIRER, Zafer KURTASLAN

NO Makale Adı
1414059693 MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KİTAP OKUMAYA DÖNÜK TUTUMLARININ PERFORMANS DERSLERİNE İLİŞKİN ETKİLERİ

Müzik eğitimi, doğasından dolayı karmaşık uygulama alanlarının eğitsel hedefler gözetilerek yürütülmesine dayanır. Müzik performansının kapsamlı ve çok boyutlu yapısı, müzik yapma ile ilgili tüm disiplinlerde, ayrıntılı bir kuramsal altyapı gerektirir. Bu kuramsal altyapının, müzik yapan ya da müzik yapmayı öğrenen/öğreten kişilerce iyi tanınması ortaya çıkacak müzikal sonuçların derinliğini ve niteliğini dolayısıyla başarısını doğrudan etkileyecektir. Bu unsular, müzik yapma konusuna ilişkin birçok konuda ilgili kişilerin kuramsal altyapı üzerine donanım sahibi olmalarını gerektirmektedir. Bu kuramsal altyapıya ilişkin kitap okumak müzisyenlik ile ilgili herkesin, müzik yapmanın kuramsal altyapısına dönük donanım sahibi olmalarında etki yollardan öne çıkan bir unsurdur.

Bu araştırma müzik öğretmeni adaylarının kitap okumaya dönük tutumlarının çalgı ya da ses performans derslerindeki akademik başarılarıyla ilişkilerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, Kırmızı tarafından geliştirilmiş, kendisinin izni de alınarak uygulanan “Öğretmen Adaylarının Kitap Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır.
Anahtar kelimeler: Müzik performansı, öğretmen adayı, kitap okuma alışkanlığı