İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 4, Sayı 15  Kış 2015  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Pınar GÖKLÜBERK ÖZLÜ, Kenan SAATÇIOĞLU

NO Makale Adı
1413809485 ETİK MODA KAVRAMI VE TASARIMCILAR

Hızla gelişen sanayileşme, dengesiz nüfus artışı, doğal kaynakların bilinçsiz tüketimi, çevre kirliliği ve küresel ısınmanın etkisinin ciddi boyutlarda hissedilmesi gibi olumsuzluklar, üzerinde yaşadığımız yerküreye önemli oranda zararlar vermektedir. Kirlettikten sonra temizlemenin, kirletmeden önce alınacak tedbirlerden daha zor olduğunun farkına varan insanoğlu, çevreye karşı olan hassasiyetini çeşitli tepkiler ve yaptırımlar aracılığıyla ortaya koyma çabası içerisine girmiş, çevre hakkında koruyucu tedbirler almış ve çevre ile ilgili yeni kavramların ortaya çıkmasını sağlamıştır. "Etik Moda” kavramı da geride bıraktığımız yirmi yıl içerisinde çevre hakkında bilinçli ve belirli bir sorumluluğa sahip bireyler tarafından ortaya konulan ve uygulanmaya çalışılan bir kavram olarak göze çarpmaktadır. Tekstil ve moda endüstrisi kapsamında "Etik Moda" kavramı içerisinde; ekolojik ürün, çalışma koşulları, adil ticaret ve sürdürülebilir ürün gibi başlıklar bulunmaktadır. Özellikle İngiltere’nin önderliğinde diğer Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan ve gelişen kavram doğrultusunda, birçok tekstil ve moda tasarımcısının, kumaş ve giysi koleksiyonlarından, konuya ilişkin fuarlardan ve çeşitli üniversitelerin müfredatlarında yer alan derslerin varlığından söz etmek mümkündür. Çalışmada; "Etik Moda" kavramının tarihsel gelişim süreci, kavram altında hangi başlıkların yer aldığı, “Etik Moda” kavramına yönelik tasarımları ile tanınmış moda tasarımcılarına ait giysi koleksiyonları incelenerek, "Etik Moda" kavramının irdelenmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Etik, Moda Tasarımı, Etik Moda Tasarımcıları