İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 3, Sayı 14  Güz 2014  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Atilla İLKYAZ, Derya ŞAHİN

NO Makale Adı
1413282369 FOTOĞRAFIN SANAT SERÜVENİ

Fotoğraf makinesinin, görüntüleri sadece mekanik olarak çoğaltma olanağı veren teknik bir araç olarak mı, yoksa bireyin sanatsal duyumunu anlatmaya yarayan bir aracı olarak mı algılanması gerektiği sorusu, sanatçıların, fotoğrafçıların, eleştirmenlerin zihinlerini yıllarca kurcalamıştır. Fotoğrafın sanat olup olmadığı tartışmaları fotoğrafa farklı bir boyut kazandırmış, üzerinde çok konuşulmasına da neden olmuştur. Bu makalede öncelikle fotoğrafın kısa tarihine, fotoğrafın sanat alanında kullanım alanlarına ve fotoğraf- sanat ilişkisi üzerine görüşlere yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Fotoğraf, sanat, sanatçı, belge, işlev.