İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 3, Sayı 13  Yaz 2014  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Çağatay AKENGİN

NO Makale Adı
1413207728 ÇAĞDAŞ SANAT ORTAMINDA KÜRATÖRYEL PRATİKLER

1960 yıllarından itibaren günümüze kadar geçen sürede görsel sanatlar alanlarında küratörlük bir meslek konumuna gelmiştir. Bu konum kapsamında, küratörlüğün tarihinin yanısıra gelişimini ve üzerine yüklenen/yüklenmeye çalışılan iş tanımının ortaya konulması amaçlamaktadır. 1960’lı yılların sonlarına doğru gerçekleşen sosyal ve politik olayların bir yansıması da elbette sanatsal olaylarda kendisini göstermiştir. Bu dönemlerde ortaya çıkan farklı akımlar aracılığı ile veya sayesinde müze ve galeri gibi kurumların konumları sorgulamaya başlanmıştır. Süreçsel açıdan incelendiğinde çağdaş sanat ortamında da yeni ve alternatif arayışlara girilmiş ve bu nedenle küratörlük mesleği de bir değişime uğramıştır. Bu değişim kapsamında görsel sanat alanında açılan önemli sergiler aracılığı ile küratörlüğün yaratıcı bir alan haline dönüştüğü gözlenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Küratörlük, Çağdaş Sanat, Kurum Eleştirisi, Sergileme