İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 3, Sayı 13  Yaz 2014  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Alaybey KAROĞLU, Sema KARA

NO Makale Adı
1413207600 ESTETİK BİR OBJE OLARAK TAKI

Takının, bir estetik obje olarak ele alınması ve başlangıcından günümüze kadar estetik obje kavramına yüklenilen anlam bağlamında değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Yalın bir somut var olan takı, suje tarafından beğenilen güzel bulunan bir tavırla kavranıldığından takı yalın bilgi objesi olmaktan çıkmakta ve estetik objeye dönüşmektedir. Arkeolojik ve antropolojik araştırmalar ilk sanat örneklerinin, beden süslemesiyle ilgili veriler olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çalışmada “estetik bir obje olarak takı” konusu ele alınmakta ve takı analitik bir yaklaşımla değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Takı, estetik obje, tılsım, değerli taş ve metal.