İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 3, Sayı 14  Güz 2014  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
H. Eren TUNÇER

NO Makale Adı
1412251816 AHMED ADNAN SAYGUN’UN OP. 59 VİYOLA KONÇERTOSU VE MOTİFSEL ANALİZİ

Viyola virtüöz bir enstrüman olarak 20. Yüzyıl sonrasında önem kazanmaya başlamıştır. Dünyaca ün kazanmış Bela Bartok, Paul Hindemith ve Willam Walton gibi besteciler viyola için virtüözlük seviyesi yüksek, üst düzeyde teknik seviyesi olan konçertolar bestelemişlerdir. Batılı besteciler viyola için önemli eserler bestelerken Ahmed Adnan Saygun, Necil Kazım Akses, Yalçın Tura, Ertuğrul Oğuz Fırat gibi Türk bestecileri de viyola için özellikle Türk halk müziği temaları kullanarak değerli eserler bestelemişlerdir. Bu makalede Ahmed Adnan Saygun’un halk müziği unsurlarını, bestelediği viyola konçertosunda nasıl kullandığı incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ahmed Adnan Saygun, Viyola Konçertosu’nun Birinci Bölümü, Türk Halk Müziği, Viyola.