İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 3, Sayı 14  Güz 2014  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Oktay AHMED

NO Makale Adı
1411041659 MAKEDONYA TÜRK AĞIZLARINDA ŞİMDİKİ VE GENİŞ ZAMANIN BUGÜNKÜ MORFOLOJİK DURUMU

Bu çalışmada Makedonya Türk ağızlarındak şimdiki ve geniş zamanın bugün yaşayan morfolojik durumu ele alınmıştır.
Vardar nehri ülkeyi ikiye böler. Türk ağızlarının özellikleri de aşağı yukarı bu sınırlar içerisinde farklılık göstermektedir. Sol yakada morfolojik şimdiki zaman, sağ yakada ise morfolojik geniş zamanın ağır bastığı görülebilir. Kuzey ağızlarında morfolojik şimdiki zaman ekleri olan /-i/, /-Ay/, /-y/ ve bazı doğu ağızlarında /-iy/ ekleriyle hem semantik şimdiki hem de semantik geniş zaman kapsanmıştır. Bu ağızlarda morfolojik geniş zaman neredeyse hiç kullanılmaz. Güney ağızlarında ise morfolojik geniş zamanla hem semantik şimdiki hem de semantik geniş zaman kapsanır. Bu ağızlarda morfolojik şimdiki zaman ise kesinlikle yoktur.
Standart Türkçeye kıyasen, şimdiki ve geniş zaman eklerinde varyant eksikliği vardır.
Morfolojik şimdiki zamanın olumsuz şekillerinde her zaman /-y/, geniş zamanın olumsuz şekillerinde ise, Standart Türkçede olduğu gibi, her zaman /-z/ ekiyle yapılmaktadır.

Anahtar kelimeler: Makedonya Türk ağızları, şimdiki zaman, geniş zaman, morfoloji.