İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 3, Sayı 14  Güz 2014  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Cahit AKSU

NO Makale Adı
1408613317 GÜZEL SANATLAR LİSELERİ MÜZİK BÖLÜMLERİNE BAŞVURAN ÖĞRENCİ SAYILARININ İNCELENMESİ: KARAMSAR BİR TABLO

Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümlerine başvuran öğrenci niceliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesini amaçlayan bu çalışma Betimsel Araştırmalar’dan Tarama Modeli ile ve Belgesel Taramalardan Genel Tarama Tekniği ile yürütülmüştür. Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümleri 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı’na yapılan başvurular incelendiğinde; 30 kişilik kontenjanı bulunan bölümlerin % 45’ine 30 kişinin altında sınav başvurusu yapıldığı ve sınav yapmayı anlamlı kılacak oranda öğrenci başvurmayınca, neredeyse bu okulların yarısına, nicelikli ve nitelikli öğrenci alınamadığı, genel olarak özel yetenek sınavlarında, Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümlerinin % 71’inin kontenjanlarını dolduramadığı, 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı için yapılan ikinci yerleştirme özel yetenek sınavları sonucunda bile kontenjanlarını dolduramayan GSL Müzik Bölümü sayısının 22 olduğu ve 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı için Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümlerine olan başvuru durumunun, bir önceki yılın başvuru durumu ile kıyaslandığında; başvuru sayılarının % 3 ile %70 oranında azaldığı ve bu azalışın olduğu okulların çalışma örnekleminin yaklaşık % 60’ına denk gelen okullarda olduğu tespit edilmiştir. Bu durum; buradan mezun olan öğrencilerin başarı düzeylerinin her yıl daha da düşeceği ve bu düzeyin mesleki müzik eğitimi verilen yükseköğretim kurumlarına da aynen yansıyacağı konusunda bizlere önemli mesajlar vermektedir.
Anahtar Kelimeler: Güzel Sanatlar Liseleri, Özel Yetenek Sınavı, Öğrenci Başvurusu.