İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 3, Sayı 14  Güz 2014  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Esra SAĞLIK

NO Makale Adı
1404742993 ÇAĞDAŞ SANATTA ‘KADINLIK’A DAİR İZLEKLER

Özet:
1960’lardan sonra gelişen feminist hareket, modernitenin erkek egemen bakış açısının dışladığı kadın kimliğinin, kültürünün ortaya çıkarılmasında etkili olmuştur. Anne olmak, eş olmak, iş yaşamında yer almak gibi toplumsal roller ile yükümlülükleri altında ezilen kadının sanat ortamında kendini var etme süreci günümüzde de devam etmektedir. Kadın sanatçıların kimi zaman metaforik, kimi zamansa gerçekçi anlatımlarla ördüğü çalışmalarında, toplumsal cinsiyet, aile, yalnızlık gibi kavramlar, ‘beden’ ile ilişkili yapıtları aracılığıyla görünürlük kazanmıştır. Kadının kültürel olarak belirlenmiş cinsiyet rollerinin sanattaki yansımalarının incelendiği çalışmada, ‘kadınlık’a dair izlekler, sanatçıların kişisel yaşantılarından süzdükleriyle ortaya koyduğu eserleri incelenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Kadın, sanat, cinsiyet, rol