İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 3, Sayı 13  Yaz 2014  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Anıl ÇELİK

NO Makale Adı
1400766390 W.A.MOZART’IN KV 498 TRİO’SUNUN TARİHÇESİ VE ANALİZİ

Bu makalede, klasik dönem bestecisi olan W.A.Mozart’ın KV 498 Trio’sunun tarihçesi ve teknik özellikleri üzerinde durulmuştur. Ayrıca, Mozart’ın klarnet edebiyatındaki önemi incelenmiştir. Bu eseri seslendirecek olan klarnetçilere yol gösterici olabileceği düşünüldüğünden eserin form analizi yapılmıştır.

Anahtar kelimeler: Mozart, Klarnet, Piyano, Viyola, Analiz.