İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 3, Sayı 12  Bahar 2014  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Reyhan ÇELİK

NO Makale Adı
1393506664 CENGİZ DAĞCI’NIN “O TOPRAKLAR BİZİMDİ” ROMANINA TARİH EDEBİYAT İLİŞKİSİ AÇISINDAN BİR YAKLAŞIM

Geçmişten günümüze, oluşturulan edebi metinlerin tarihten etkilenmesi bilinen bir gerçektir. İnsanı ilgilendiren her şey tarihin içindedir. Aynı şekilde edebiyatın temel öğesi de insandır. Edebi metinlerden bazıları oluştuğu dönemin izlerini taşırken bazıları da konusunu tamamen anlatıldığı dönemin tarihi olaylarından alır. Toplum yaşamına ve edebiyata yön verici bir unsur olan tarih, Kırım-Tatar yazarlarından Cengiz Dağcı’nın eserlerinde oldukça etkili bir şekilde yansıtılır. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Rus himayesinden Almanlar’ın himayesine geçen Kırım’ın ve Kırım halkının bu süreçteki değişimi gözler önüne serilir.
Bu çalışmada, tarihte yaşanmış olaylar üzerine kurgulanan “O Topraklar Bizimdi” adlı roman tarih-edebiyat ilişkisi açısından değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Tatarlar, Sovyetler Birliği, Cengiz Dağcı