İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 3, Sayı 11  Kış 2014  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Osman ALTINTAŞ

NO Makale Adı
1393193629 MATİSS’İN ESERLERİNDE ORYANTALİZM

20. yüzyıl Avrupası’nda kurulan sömürge imparatorlukları ve Osmanlı’nın da yönünü Batı’ya çevirmesiyle birlikte Doğu sanatı, Avrupalı sanatçıların esin kaynağı olmuştur. Dönemin Avrupalı modern sanatçılarından olan Matisse’in oryantalizmden çıkış bularak, bunu kendi biçimsel mantık oluşumlarında kullanım biçimlerini ve Kuzey Afrika seyahatinde yaptığı resimleri incelemek önemlidir. Matisse, İslam ve Doğu Sanatı ile Kuzey Afrika seyahatinden önce tanışmıştır. Cezayir ve Fas’a yaptığı yolculuk sadece konusal anlamda bir yaklaşım olmayıp biçim, kompozisyon ve renk yapısında da değişime sebep olmuştur. Matisse’in asıl amacı; yapıtına çabukluk görünümü vererek yaşantısının yoğunluğunu dile getirmekti. Ancak görünüm ve her tuvalin yansıtması gerektiğine inandığı yapı sağlamlığı yorucu ve ustalıklı bir çalışma ile sayısız düzeltmelerin sonucu oluşmuştur.
Anahtar Kelimeler: oryantalizm, Matisse, Doğu ve Batı sanatı, minyatür.