İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 3, Sayı 11  Kış 2014  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ali KARATAY

NO Makale Adı
1391731771 CENNETİN ÇOCUKLARI VE BİSİKLET HIRSIZLARI FİLMLERİ BAĞLAMINDA SİNEMA, İDEOLOJİ VE GERÇEKLİK

Günümüzde gerçeklik konusu çok uzun tartışmaların ve seminerlerin vazgeçilmez unsurudur. Dijital sanatların hakimiyeti altında kalan sanatsal üretim söz konusu olunca gerçeklik nedir diye sormadan sonuca bağlanmış herhangi bir tartışma ortamı yoktur. Değişen ve gelişen süreç ne olursa olsun, zihniyet olarak kavramlar irdelenirken verecekleri neticeler ideoloji temsilinin de ayrı bir göstergesi olacaktır.

Bu makalede, İki farklı kültürü ve zamanı temsil eden ancak düşünce bağlamında aynı çatı altında birleştirilmesi hedeflenen iki film (“Ladri di biciclette”, Cesare Zavattini'nin yazdığı, Vittorio De Sica'nın yönettiği, 1948 İtalyan yapımı drama filmidir ve 1997 İran yapımı dramatik filmdir. Özgün adı “Bacheha-Ye Aseman” (Farsça: بچههای آسمان) olan film, İngilizce konuşulan ülkelerde ve uluslararası gösterimlerde “Children of Heaven” adıyla gösterime sunulmuştur.) üzerinden gerçeklik etmeni kullanılarak ideolojik temsilin ne olduğu konusuna değinilecektir. Temsil bağlamında ele alınan bu kavramların çerçevesini ise kültürel imgelem oluşturacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilimler, Sosyoloji, Sinema, İdeoloji, Yeni Gerçekçilik.