İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 3, Sayı 12  Bahar 2014  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Gül ERBAY ASLITÜRK

NO Makale Adı
1391527362 USTAYA SAYGI: ERDOĞAN ERSEN (MONOGRAFİK BİR KONUŞMA)

ÖZET
Bu çalışma Erdoğan Ersen’le 15 Haziran 2008’de yapılan bir görüşmeye dayanmaktadır. Sadi Diren’e göre, 1951-1962 dönemi,Türk seramik sanatının çağdaş devresi, bir kuruluş devresidir. Nasip İyem, Mediha Akarsu, Seniye Fenmen, Belma Diren, Cemil Eren, Tüzüm Kızılcan, Atilla Galatalı, Ruzen Galatalı, Erdogan Ersen, Alev Ebüzziya, Melike Abasıyanık, Cevdet Altuğ, Müfide Çalık, Melike Sasa, Ayfer Karamani, Sabit Karamani, Cavit Bozok ve Hakkı Karayiğitoğlu bu dönemin önemli isimleridir.
1931 yılında İstanbul’da doğan Erdoğan Ersen, Sadi Diren’le birlikte Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde eğitim aldı. Sahne tasarımı ve moda bölümünü bitirdi. Akademide Kenan Temizal ve Zeki Faik İzer’den sulu boya dersleri aldı. Sadi Diren’in Almanya’dan dönmesiyle birlikte, Eczacıbaşı’nda seramiği öğrendi. Eczacıbaş Sanat Atölyesinde çalışmaya devam etti. Cevdet Altuğ ve Tüzüm Kızılcan’la Taylan Seramikte bir süre çalıştı. Daha sonra Gorbon Seramikte Rebii Gorbon’la çalıştı. 1965 yılında İtalya’da The Golden Orange Award”, “Working in The World” ödüllerini kazandı. 1999 yılındaki emekliliğine kadar Gorbon’da çalışmaya devam etti. Ömrünün son zamanlarında sulu boya çalıştı. 13 Kasım 2009 yılında vefat etti.
Anahtar Kelimeler: Erdoğan Ersen, monografik söyleşi, çağdaş Türk seramik sanatı.