İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 3, Sayı 12  Bahar 2014  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Mihalis KUYUCU

NO Makale Adı
1390217977 EĞLENCE ENDÜSTRİSİNDE KADINA ŞİDDET ve MEDYA: MÜZİK SANATÇISI BERGEN ÖRNEĞİ

Bu çalışmanın amacı sanat ve eğlence endüstrisinde kadına şiddet olgusuna ve bu olgunun geleneksel medyada işleniş biçimine müzik yorumcusu Bergen örneğinden hareket edilerek vurgu yapmaktır. Kadınlar, sanat dünyasında icra ettiği sanattan çok cinsiyetleri ile değerlendirilmekte ve metalaştırılmaktadır. Eğlence endüstrisinin en önemli kollarından biri olan müzik endüstrisinde üretimde bulunan kadın sanatçılar kariyerleri boyunca farklı sebeplerden kaynaklanan cinsiyet ayırımcılığı, şiddet ve tacizlerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu durum bazen bayan sanatçının hayatlarına dahi mal olabilmektedir. Bu araştırmada Bergen adlı yorumcunun müzik endüstrisine giriş yaptıktan sonra eşinden yaşadığı şiddet incelenmiştir. Araştırmanın ilk bölümünde eğlence endüstrisi kavramı ile ilgili kavramsal tarama yapılmış, eğlence endüstrisinin alt kolu olan müzik endüstrisinde kadının yeri ve Türkiye’de kadına şiddet konusu incelenmiştir. İkinci bölümde ise müzik sanatçısı Bergen’in müzik kariyeri boyunca eşi tarafından kendisine yapılan şiddet araştırılmış ve sanatçının yaşadığı bu şiddetin sonucunda vefat etmesinin geleneksel basında nasıl işlendiği ile ilgili haber taraması yapılmıştır. Bu kapsamda eşi tarafından öldürülen Bergen’in vefat ettiği 14 Ağustos 1989 tarihinden sonra bir hafta boyunca hafta 15 -22 Ağustos 1989 tarihleri arasında yayınlanan gazete haberleri taranmış ve içerik analizi yapılmıştır. Araştırmada Bergen örneği ele alınarak “kadına şiddet” olgusunun ana akım medyada işleniş biçimi ile ilgili eleştirisel bir durum saptaması yapılmış ve “kadına şiddet” konusu ile ilgili medyanın rolü tartışmaya açılmıştır.


Anahtar Kelimeler: Müzik, Müzik Endüstrisi, Müzik ve Kadın, Medya ve Kadına Şiddet, Bergen,