İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 3, Sayı 11  Kış 2014  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ferda GÜRGAN ÖZTÜRK, Günay AKGÜN

NO Makale Adı
1388761004 SES EĞİTİMİNDE ŞARKILARIN KULLANILMA DURUMLARI (GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Bu araştırma, öğrencilerinin bireysel ses eğitiminde şarkıların kullanılma durumlarını inceleyen betimsel bir çalışmadır. Bireysel ses eğitimi alan öğrencilerin seslendirdiği şarkıların kullanılma durumlarını saptamak amacı ile yapılmıştır. Çalışmanın evrenini Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalında bireysel ses eğitimi alan birinci ve ikinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Evrenin tümü örneklem olarak alınmıştır. Öğrencilerin seslendirdiği şarkıların kullanılma durumlarını saptamak amacı ile 2009-2012 yılları arasında öğrencilerin final sınav programları incelenmiştir. Bu çalışmada elde edilen bulgular sonucunda, sınıf düzeyine göre ses eğitimi derslerinde en çok kullanılan şarkılar saptanmış, ses eğitimcilerine ve bu eğitimi alan öğrencilere yönelik bir örnek oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ses eğitimi, şarkı, kullanılma durumu