İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 3, Sayı 12  Bahar 2014  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Sevgül TÜRKMENOĞLU

NO Makale Adı
1388754751 HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR’IN ESERLERİNDE KADINLAR

Hüseyin Rahmi Gürpınar, Türk romanında kendine özgü tarzıyla dikkat çeker. Yazı dünyasına Ahmet Mithat Efendi’nin desteği ile girer. Yazarlık hayatı boyunca Ahmet Mithat Efendi gibi çok sayıda eser kaleme alır. Hüseyin Rahmi Gürpınar, yazı hayatına başladığı yıllarda hiçbir ekole bağlanmadan yazı hayatını sürdürür. Kendisine farklı ekollere dâhil olması için teklifler gelmesine rağmen o, bağımsız olabilmek için bu teklifleri reddeder. Eserlerinde olaylar, İstanbul’da geçer. Bu yüzden Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın bir İstanbul yazarı olduğunu söylemek yerinde olur. Küçük yaşta başlayan yazma merakıyla çok sayıda roman ve hikâyeye imza atmıştır. Eserlerinde en dikkat çekici özellik, kadın konuşmalarını başarıyla aktarmasıdır. Kadınlar arasındaki kavga, dedikodu gibi diyalogları canlı ve renkli bir üslupla okuyucuya aktarır. Eserlerinde Natüralizm’in etkisiyle hayata ait bütün kötü unsurlar net bir biçimde yer alır. Roman ve hikâyelerindeki kadın diyalogları mizahi yönleriyle de dikkat çekicidir. Romanları İstanbul’un yarım asırlık bir panoramasını verir. Çünkü eserlerinde dönemin İstanbul’una ait gelenek, görenek, yaşam tarzı, ekonomik durum, mahalle yaşantısı gibi konular hakkında önemli ipuçları vardır. Bu bakımdan Hüseyin Rahmi Gürpınar, İstanbul’un bir dönemine de ayna tutar.
Bu çalışmada Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın roman ve hikâyelerinde sıkça yer verdiği kadın kahramanlar; kavga, dedikoduculuk, cehalet gibi temalarla, romandan alıntılanan canlı diyaloglarla verilecektir. Bu diyaloglara çalışmada fazlaca yer verilmesindeki amaç, yazarın bu konuda ne kadar başarılı olduğunu örneklerle ortaya koymaktır.
Anahtar Kelimeler: İstanbul, Hüseyin Rahmi Gürpınar, cehalet, batıl inançlar, dedikodu