İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 3, Sayı 12  Bahar 2014  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Emrah DOLGUNSÖZ

NO Makale Adı
1387868533 OSMANLI DEVLETİ’NDE DİL POLİTİKALARI VE AZINLIK OKULLARINDA ÇOKDİLLİ EĞİTİM: SONUÇLAR VE ÖNGÖRÜLER

Dil ulusların ruhudur; kültür mozaiğinin harcıdır. Dil eğitimi özellikle çok uluslu devletler için kritik öneme sahiptir. İnsan hakları beyannamesine göre her birey her ortamda kendi dilini geliştirme, öğretme ve öğrenme hakkına sahiptir. Ancak bu demokratik hakkın sağlıklı, verimli ve uzun vadeli çok dilli eğitim politikaları ile düzenlenmesi şarttır. Tarihin en güçlü çok uluslu imparatorluklarından biri olan Osmanlı İmparatorluğu birçok farklı kültür ve dile ev sahipliği yapmıştır. İzlediği esnek ve düzensiz dil politikaları zamanla birçok farklı ulusun homojenize olmasına ve birliğini tehdit eden birer unsura dönüşmesine sebep olmuştur. Öte yandan Osmanlı Devleti Anadolu Türkçesi ile arasına hep bir mesafe koymuş ve Osmanlıcayı resmi dil olarak kabul etmiştir. Dengesiz çok dillilik politikaları ve Osmanlı hükümetlerinin Anadolu Türkçesi’ne olan mesafeleri imparatorluğun dağılmasında önemli rol oynamıştır. Bu çalışma Osmanlı dil politikalarının neden imparatorluğun bütünlüğünü tehdit eden unsurlar oluşturduğuna yoğunlaşır, Müslüman toplumundaki yetersiz çok dilli eğitim modellerini sonuçlarıyla birlikte inceler ve azınlık okullarındaki çok dilli eğitimin nasıl çözülme sürecine katkı yaptığını tartışır.
Anahtar Kelimeler: Çok Dilli Eğitim, Osmanlı İmparatorluğu, Azınlık Okulları