İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 3, Sayı 12  Bahar 2014  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Nazan COŞKUN KARATAŞ

NO Makale Adı
1385359964 RUSYA’DA NİHİLİZMİN GELİŞMESİ VE EDEBİYATA YANSIMASI

ÖZET
Köken itibariyle Antik Yunan’a dayandırılan nihilizm, felsefi ve siyasi olarak ortaya çıkışını XIX. yüzyılda moderniteyle gerçekleştirmiştir. Hristiyan değerler sisteminin çöküşüyle var olan Nihilizm, Avrupa’yı etkilediği kadar Rusya’yı da etkilemiştir. Bu çalışmada nihilizmin kökeni ve tarihi seyrine değinmekle beraber asıl olarak nihilizmin Rusya’da ortaya çıkış süreci, gelişimi ve edebiyata yansıması irdelenmeye çalışılmıştır. Nihilizmin Rus edebiyatına yansıması İ. S. Turgenyev ’in ‘’Babalar ve Oğullar’’, İ. Gonçarov’un ‘’Yamaç’’ , F. M. Dostoyevski’nin ‘’Cinler’ ’eserleri çerçevesinde ele alınmıştır. Sonuçta ise bu eserlerdeki Nihilizm anlayışındaki farkların değerlendirilmesi yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Nihilizm, Rusya, 19.Yüzyıl Rus Edebiyatı