İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 2, Sayı 10  Güz 2013  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Çiğdem Eda ANGI

NO Makale Adı
1380239033 MÜZİK KAVRAMI VE TÜRKİYE’DE DİNLENEN BAZI MÜZİK TÜRLERİ

ÖZET
Bu araştırmada, müzik ve müzik türlerinin tanımına ve ortaya çıktıkları dönemden günümüze kadar olan gelişimine kısaca yer verilmiştir. Araştırma konusu itibariyle incelenecek müzik türleri arabesk müzik, blues/caz müzik, hiphop/rap müziği, klasik müzik, pop müziği, rock/metal müziği, tasavvuf müziği ve Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği’ dir. Araştırma taşıdığı amaç ve bu amaca uygun olarak kullanılan yöntem bakımından betimsel bir çalışmadır. Yapılan bu çalışma, birçok müzik türünün açıklanması ve bu konuda çalışma yapacak araştırmacılara kaynak oluşturması bakımından önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler : Müzik, Müzik Türleri