İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 3, Sayı 12  Bahar 2014  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Olcobay KARATAYEV

NO Makale Adı
1379061704 SARI UGURLAR (YUYGU) İLE YENİSEY KIRGIZLARI ARASINDAKİ ETNOGENETİK BAĞLAR

Bu çalışmada Sarı Ugurların tarihi, dilleri ve kültürleri hakkında bazı bilgiler verilmiştir. G. N. Potanin, K. G. Mannerheim, S. Malov, E. Tenişev gibi farklı bilim insanları Sarı Ugurlar hakkında önemli çalışmalar yapmışlardır. Bu çalışmalardan da yararlanılan bu çalışmada, Sarı Ugurlar ve Yenisey Kırgızları arasındaki etnogenetik bağlar incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sarı Ugur, Yenisey Kırgızları, Şaman dini, Lamaizm, İç Asya (Batı Çin), Tibet, Kansu, Shensi, Kırgız, Türk, Moğol.