İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 2, Sayı 10  Güz 2013  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ahmet ÖNAL, Adnan YILMAZ

NO Makale Adı
1378406540 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NIN YABANCI DİL EĞİTİMİNDE ÖLÇME-DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN POLİTİKALARI

ÖZET

Ölçme değerlendirme, eğitim sürecinin temel aşamalarından biri olarak hem paydaş bireylerle (öğrenci ve öğretmen) ilgili verilen kararlarda hem de eğitim sürecinin diğer aşamalarına ilişkin verilen kararlarda belirleyici bir role sahiptir. Yabancı Dil eğitiminin esas amacı öğrenenlere bilgi kazandırmaktan ziyade bir yetenek kazandırmak olduğu için, bu amaca ne ölçüde ulaşıldığının değerlendirilmesi de çeşitli zorlukları beraberinde getirmektedir. Bu makalede Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilk, orta ve yüksek öğrenim düzeylerinde Yabancı Dil Eğitimine ilişkin mevcut politikaları ele alınarak, eksiklikleriyle ilgili çözüm önerileri getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil Eğitimi, Ölçme-Değerlendirme, Milli Eğitim Bakanlığı, Yabancı Dil Eğitim politikaları.