İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 2, Sayı 10  Güz 2013  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Meliha YILMAZ

NO Makale Adı
1375117005 BEDENİN GÖSTERİSİNDE YANILSAMADAN GERÇEK ŞİDDETE -SANATTA KANLI İÇSELLEŞTİRMELER-

ÖZET

Yüzyılın başındaki avangard akımlarla birlikte tuval üzerindeki imgesi önce parçalanıp sonra tamamen tuvalden atılan figür, sonunda izleyicinin karşısına bizzat kendisi çıkmıştır. Yüzyıllar boyunca eserlerinde şiddeti görselleştiren sanatçı, 1960’lı yıllardan itibaren şiddeti bizzat kendi bedenine uygulamak suretiyle çeşitli gösteriler gerçekleştirmiştir. Amacı, seyircinin yalıtılmış dünyasına dokunmak, uyandırmak, sarsmak, izleyicinin ilgisizliğine son vermektir. Aynı zamanda bedensel ve zihinsel sınırları zorlayarak, şiddeti içselleştirerek, katharsis’in sağlanacağına inanan performans sanatçıları, bu içerikte çok sayıda gösteriye imza atmışlardır. Bedenleri üzerinde boyalarla ve çeşitli malzemelerle yarattıkları, kısmen yanılsamaya dayalı kanlı görüntüler bir süre sonra yerini hayvan katliamları, kendi bedenlerini yaralama ya da başka yollarla ortaya koydukları gerçek anlamda kanlı gösterilere bırakmıştır. Bu çalışmada, performans sanatında şiddete dayalı olarak gerçekleştirilen gösteriler, sanatçısının amacı ve sanat tarihinde yer tutan örnekleriyle ortaya konmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sanat ve şiddet, performans sanatı, gösteri sanatında şiddet