İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 2, Sayı 8  Yaz 2013  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Zaliha İnci KARABACAK

NO Makale Adı
1371796353 STOK FOTOĞRAFÇILIK ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Fotoğrafın kullanım alanlarındaki çeşitlilik zaman içinde fotoğrafa olan talebin ajanslar aracılığıyla karşılanır duruma gelmesine neden olmuştur. Günümüz iletişim araçları içinde öne çıkan internet, fotoğraf konusundaki bazı gelenekleri değişime uğratmıştır. Çağın gereklerine uygun olarak, fotoğraf alanındaki arz ve talebi buluşturan bu ajanslara alternatif yapılar gündeme gelmiştir. Farklı konularda fotoğraf sağlanmasına kaynaklık eden geleneksel fotoğraf ajanslarının büyük ölçüde bu işlevi çağımızda internet üzerinde faaliyet gösteren stok fotoğraf sitelerine devrettikleri görülmektedir. Sayıları gittikçe artan bu siteler hem stok fotoğraf konusundaki rekabeti arttırmakta hem de bu alandaki rezervin genişlemesine olanak sağlamaktadırlar. Stok fotoğrafçılıktaki bu gelişmelere ılımlı yaklaşımlar olduğu gibi çeşitli eleştiriler de yöneltilmektedir. Bu bağlamda çalışmada stok fotoğrafçılığın özellikleri, faydaları, incelikleri, internetteki temsilcileri ve eleştirilen yönleri üzerinde durulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Stok Fotoğraf, Dijital Fotoğraf, Görüntü Bankası