İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 2, Sayı 8  Yaz 2013  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Gamze Elif TANINMIŞ

NO Makale Adı
1367359092 ODA MÜZİĞİ ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA

ÖZET
Bu araştırmada yerli ve yabancı kaynaklar taranarak oda müziğinin tanımına ve ilk dönemlerinden günümüze kadar olan gelişimine kısaca yer verilmiştir. Araştırma oda müziği tarihi ile sınırlı olup bir sonraki çalışmada daha detaylı ele alınması bakımından oda müziği türlerine ve formlarına yer verilmemiştir. Araştırma taşıdığı amaç ve bu amaca uygun olarak kullanılan yöntem bakımından betimsel bir çalışmadır. Yapılan bu çalışma, oda müziği alanında Türkçe yazılı kaynak bulunmamasından ve bu konuda çalışma yapacak araştırmacılara kaynak oluşturması bakımından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Oda müziği, oda müziği tarihi.