İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 2, Sayı 8  Yaz 2013  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Mihalis KUYUCU

NO Makale Adı
1367334159 MEDYA SANAT VE DİL ÜÇGENİ: TÜRKİYE’NİN EUROVİSİON ŞARKI YARIŞMASINDA KULLANDIĞI ŞARKI DİLİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

ÖZET

Dünyanın en büyük müzik-sanat organizasyonu olan Eurovision şarkı yarışması yarım asırlık geçmişi ile dünyanın en çok konuşulan sanat etkinliklerinden biri olarak tarihe geçmiştir. Dünyanın aynı zamanda en çok izlenen televizyon programlarından biri olan yarışma küresel yayıncılık ve popüler kültürün yarattığı dil standardizasyonun en önemli örneği olmuştur. Bu çalışmada Türkiye’nin 1975 yılından günümüze kadar katıldığı Eurovision şarkı yarışmasına gönderdiği şarkıların dili ile ilgili bir araştırma yapılmış ve ‘Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye’nin şarkısı Türkçe mi olmalı yoksa İngilizce mi?’ konusu tarihsel incelemeler ışığında incelenmiştir. Dil ve sanat konusunun en çok tartışıldığı platform olan Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye’nin şarkılarının dili üzerinde araştırma ve analiz yapılmıştır. Çalışmada ana dilleri dışında bir dil olan İngilizceyi kullanan ülkelerin küreselleşmenin standardizasyonuna yenik düşüşü vurgulanmıştır. Türkçe gibi köklü bir tarihsel geçmişi olan bir dile sahip Türkiye’nin Eurovision şarkı yarışmasında ‘Türkçe’ ve ‘Türklük’ kavramına yönelik tartışmalara yer verilmiş, dil olgusunun Eurovision şarkı yarışmasındaki işlevi tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Müzik, Dil, İletişim ekonomisi, Medya Araştırmaları, Televizyon Programcılığı, Eurovision Şarkı Yarışması