İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 2, Sayı 10  Güz 2013  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
M. Ayça ÖNAL

NO Makale Adı
1366792835 METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA MÜZİKAL METİNLERARASILIK (MÜZİKLERARASILIK)

ÖZET

İki ya da daha fazla metin arasındaki alışverişleri belirtmek için kullanılan metinlerarasılık kavramı, 1960lı yıllarda postmodern olarak adlandırılan dönemle farklı disiplinlerde de uygulanmaya başlamıştır. Metinlerarası alışveriş yöntemleriyle geçmiş ile bugünü birleştiren, çeşitliliğin ve parçalılığın hakim olduğu yapıtlar üretilmeye başlanmıştır. Bu bakış açısıyla çalışmada, metinlerarasılığın bir müzik eserini ne kadar zenginleştirebileceği amacı doğrultusunda örnekler incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda metinlerarası alış-veriş yöntemlerinin kullanılmasıyla oluşturulan şarkıların geçmişle günümüz arasında bağ kurarak çokkatmanlı, çoksesli bir yapı sunduğu görülmektedir. Buna bağlı olarak metinlerarası bakış açısıyla incelenen müzik yapıtlarının, müziklerarası bir alışveriş işlemini ortaya çıkardığı sonucuna varılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Metinlerarasılık, Alıntı, Müziklerarasılık